domingo, 21 de agosto de 2011

LA RESPOSTA ESTÀ EN EL VENT

La resposta està en el vent, per això hem d’estar atents per saber d’on bufa, no s’hi pot badar. Tenim la percepció que tot flueix  tan ràpid com el vent.
I sembla que els canvis al mercat laboral són també vertiginosos. Això ens porta a estudiar els seus fluxos i a intentar copsar quines seran les professions amb més futur, amb quins estudis tindrem més opcions per a trobar una feina que respongui  a les nostres expectatives:  econòmiques, d’horaris, de desenvolupament personal,  que donin resposta a les nostres motivacions i omplin els nostres objectius. I cap a on van ara els vents quant al mercat laboral?
 És ben cert que, actualment, tot és incert, però podem enumerar amb encert diverses activitats amb futur:
  • La defensa del medi ambient, la revaloració d'oficis tradicionals i la recerca d'alternatives per al món rural.
  • La recuperació de zones rurals i agrícoles.
  • Les tècniques sobre tractament de residus urbans i reciclatge de materials.
  • La millora del paisatge urbà, rehabilitació d'habitatges, restauració, regeneració d'espais urbans i industrials degradats.
  • Foment del turisme rural, el lleure creatiu i nous mitjans de diversió.
  • Agricultura biològica, tecnologia alimentària i noves fonts d'energia.
  • Augment de professionals amb especialitzacions relacionades amb informàtica, telecomunicacions i biotecnologia...
  • Increment d'ocupacions administratives i de gestió de nivell mitjà / alt.
  • Ocupacions relacionades amb geriatria, assistència a domicili, salut i medicina preventiva.
Per això, si busqueu feina, heu de parar atenció d'on bufa el vent.

No hay comentarios:

Publicar un comentario