martes, 13 de septiembre de 2011

XX ≠ XY

El passat dia 8 de setembre, el Mº de Sanidad, Política Social e Igualdad, va publicar un "Informe sobre las  trayectorias laborales de las mujeres que ocupan puestos de alta cualificación".
Aquest estudi analitza una mostra de 32.960 treballadors i treballadores que ocupen llocs de treball d'alta qualificació professional amb dades de l'any 2009, basant-se en les vides laborals.
 Els homes segueixen estan endavant en les professions més qualificades, encara que les dones van avançant fins a situar-se en un 43%. Amb els salaris passa el mateix, la bretxa salarial es segueix mantenint, igual que el tipus de feina, ja que només el 21% dels contractes dels consells d'administració de les empreses estan ocupats per dones.
En altres aspectes, els perfils són molt semblants: la característica d'aquest sector és una alta estabilitat laboral: el 67% dels homes i el 63% de les dones no han abandonat la feina d'alta qualificació des de que van accedir, però les diferències de gènere són desfavorables a les dones perquè les seves experiències de feina són més inestables i discontinues, sobretot en la franja d'edat de 35 a 44 anys, on d'alguna manera es penalitza la maternitat.
Les mesures de conciliació de la vida laboral i familiar que havien suposat un avanç tant per a les dones com per als homes quedaran aturades.
I ara amb la crisi encara serà més difícil avançar en aquest camí d'igualtat, com es comenta en aquest article del diari El País : erròneament quan la prioritat és mantenir o trobar una feina, la igualtat es considera un luxe.
Un luxe o una diferència cromosòmica?

No hay comentarios:

Publicar un comentario